Updates sluiting hondenspeelparadijs

Druk bezig met vergunningen aanvragen

13-12-2019

Vrijdagmiddag hebben we een gesprek gehad met de betrokken wethouder en beleidsadviseur van de gemeente bunnik. In dit positieve gesprek hebben we gezocht naar de mogelijkheden om de hondensport aan de Achterdijk voort te laten bestaan. Achter de schermen werd en wordt er al hard gewerkt aan verschillende mogelijkheden.
De volgende stap die we zetten is het aanvragen van een omgevingsvergunning voor gebruik van het terrein. Dit is een lastige klus, die erg kostbaar is.
Het geld van onze eerste crowdfunding is bijna op aan alle juridische kosten, het kan zijn dat we nog een keer een beroep op onze trouwe volgers doen als dat nodig blijkt. Wij zijn blij met de positieve ontwikkelingen mbt het hondenspeelparadijs maar hebben nog wel een lange weg te gaan.

10-11-2019

Het Hondenspeelparadijs is druk bezig met het opstellen van de vergunningen en uitzoekwerk aan het verrichten op wat wel kan volgens de regels Hiervoor zullen in 2020 veel dingen gaan veranderen aan het speelparadijs en zullen we oplossingen moeten bedenken voor de ontstaande problemen die het gaan opleveren. Gelukkig mag het hondenpark zelf blijven zoals het nu is. Maar zal de kantine en Toilet lichtmasten en de tuinmeubel opslagbak moeten verdwijnen

Patstelling Hondenspeelparadijs nog zomaar niet doorbroken

10 oktober 2019

ODIJK Tijdens een overleg in het Open Huis lijkt de patstelling tussen het Hondenspeelparadijs en de gemeente nog voor geen meter te zijn overwonnen. Raadsfracties vroegen zich af of zij hierin een rol konden pakken, maar zij werden vakkundig geparkeerd door wethouder Erika Spil, die wees naar de provincie als boosdoener.

door Kuun Jenniskens

Op 19 september kreeg de gemeenteraad een petitie aangeboden met bijna 2300 handtekeningen als protest tegen de houding en handelingen van de gemeente tegenover het Hondenspeelparadijs aan de Achterdijk in Bunnik – wat een zeer geliefde speel-en trainingsplek voor honden blijkt te zijn. 

Omdat de gemeenteraad zelf een reactie wil formuleren, stond het donderdag 10 oktober op de agenda van het Open Huis. De gemeenteraad wilde bezien wat hun rol kan zijn. Of kunnen ze alleen toekijken welke stappen het college zet?

PROVINCIE HEEFT HET VOOR HET ZEGGEN Voor wethouder Erika Spil (P21) is het duidelijk dat de raad geen rol heeft. Dat zei ze ook. Naar haar mening heeft de provincie de grootste stem in dit kapittel: ,,In een informeel vooroverleg met de provincie hebben zij zich helder uitgesproken over de bebouwing: van de lichtmasten, de kantine en de winkel zegt de provincie dat zij dit nooit zullen goedkeuren. Formeel kan het gebruik niet, maar ze zullen er wel aan meewerken als tijdstippen van 10 tot 16 uur in acht worden genomen en als de vergunning tijdelijk is – want de bestemming blijft agrarisch.”

WETHOUDER WIL RUIMTE INBOUWEN P21 en Liberalen wilden van de wethouder weten of er samen met omwonenden naar een oplossing kan worden gekeken? Wethouder Spil ging hier niet specifiek op in, maar zei dat ze in het hele proces wel wat tijd kan inbouwen. ,,Wij moeten nu gaan handhaven op de bebouwing, maar dat doen we door vooraf aan te geven wanneer welke acties worden ondernomen. Het Hondenspeelparadijs kan een gebruiksvergunning aanvragen, dan kunnen we accorderen. Als zij in deze periode een andere locatie zouden willen zoeken, dan is daar ruimte voor, maar dat is in tijd niet oneindig.”

GEEN BOUWWERKEN Hierna kwamen drie insprekers van het Hondenspeelparadijs aan het woord. Zij gaven al eerder aan dat het met deze openingstijden niet mogelijk is om de hondenschool te laten draaien, en dat is hun bron van inkomsten. Volgens hen moet dit ook gewoon binnen het bestemmingsplan passen als ‘extensieve openluchtrecreatie’. Van bouwwerken is volgens hen nauwelijks sprake; de schuilhut is een oude carnavalswagen op wielen, en de toilet is een dixie – beiden zouden toch heel makkelijk vergund moeten kunnen worden – dus waarom zo’n strakke handhavingsprocedure?

RAAD WACHT EVEN AF De raad heeft besloten de vervolgstappen van het college richting het Hondenspeelparadijs even aan te zien. P21 adviseerde het Hondenspeelparadijs, in navolging van P21 wethouder Spil, een gebruiksvergunning aan te gaan vragen. De fracties van De Liberalen en P21 zitten er iets anders in; mochten ze het nodig achten om in te grijpen, dan zullen ze dat zeker niet nalaten.

17 september 2019

Het college van B&W heeft een definitieve beslissing gemaakt en een persbericht verspreid. Uit dit persbericht lijkt het alsof het hondenspeelparadijs mag blijven. Echter niets is minder waar.

De beslissing die het college gemaakt heeft betekend hetzelfde als het speelparadijs sluiten. De randvoorwaarden die het college stelt maken het namelijk onmogelijk om het speelparadijs op dezelfde manier door te laten gaan. De schuilmogelijkheid en wc moeten weg, waardoor we geen vrijwilligers meer zullen krijgen en toezicht en onderhoud onmogelijk wordt. Minimale voorzieningen voor vrijwilligers die er de hele dag aanwezig zijn, zijn toch wel dat je naar de wc kan en kan schuilen voor regen/kou enzovoort. Daarnaast moet de hondenschool weg en mogen er geen andere activiteiten plaatsvinden dan honden die los lopen. Daarmee haalt het college de financiële fundering weg waar het hondenspeelparadijs op draait. Je kan dan alleen nog de toegangsprijs verhogen naar 10 euro per keer, om je hond los te laten lopen zonder verdere voorzieningen. Dan zullen mensen eerder in het park gaan lopen. Doordat je het toezicht weg haalt zullen er ook niet-sociale honden gaan komen, die ook nog eens nergens meer terecht kunnen voor vragen of trainingen. Dit is niet hoe het hondenspeelparadijs kan en wil functioneren. Met deze beslissing laat het college ons letterlijk in de kou staan en mogen we een losloopgebied gaan beheren en onderhouden voor de gemeente die we zelf moeten betalen. En zonder vrijwilligers moeten runnen.

Uiteraard gaat de petitieoverhandiging donderdag gewoon door en zijn we zeer teleurgesteld in het handelen van het college.  Wij vragen ons af of het college wel goed is voorgelicht. Zij zijn helaas niet ingegaan op meerdere uitnodigingen vanuit onze kant om eens op het hondenspeelparadijs te komen kijken, wat wij zeer betreuren. 

15 september 2019

De petitie is gesloten. De organisator van de petitie en de oprichters van het hondenspeelparadijs gaan nu de voorbereidingen treffen voor de overhandiging. Deze zal plaatsvinden op donderdag 19 september 2019 om 19.00uur voor het gemeentehuis in Odijk. De petitie zal omlijst worden door een ludieke actie met trainingsclickers en overhandigd worden aan de burgemeester en raadsleden. Iedereen die de petitie heeft ondertekend is van harte welkom om ons te komen ondersteunen.

05 september 2019

Gesprek gehad met de afdeling handhaving in het bijzijn van ons juridisch adviseur en de eigenaar van de grond. Het gehele (voor)traject van het hondenspeelparadijs is besproken en diverse scenario’s werden voorgesteld door onze adviseur. Het balletje ligt nu bij het college van B&W.

09 augustus 2019

In een gesprek met onze juridisch adviseur zijn er meerdere scenario’s aan bod gekomen. Aan de hand van deze scenario’s is een schatting gemaakt van de kosten die het speelparadijs de komende tijd gaat maken. Zowel in het positieve geval (legalisering) als in het negatieve geval (juridisch proces) gaat het ons veel geld kosten. En aangezien wij een stichting zonder winstoogmerk zijn hebben wij niet veel reserves. De eerste kosten zijn al gedeeltelijk door de oprichters zelf betaald ten koste van hun vakantie. Maar omdat dit geen lange termijn oplossing is, moest er iets anders bedacht worden.

Op vrijdag 09 augustus is er daarom een crowdfunding gestart. Naast overmaken naar het crowdfundingsplatform kun je ook op onze eigen rekening geld over maken of ter plekke op het speelparadijs. Zodra wij hebben uitgevogeld hoe tikkie werkt, zal ook die methode ter beschikking komen. De crowdfunding is te vinden via de volgende link: https://www.geef.nl/nl/actie/steun-hondenspeelparadijs-in-haar-strijd-tegen-de-gemeente/donateurs

09 augustus 2019

RTV Utrecht wil om 07.00uur een interview voor op de radio. Dus 06.30uur waren wij (in ieder geval lijfelijk) aanwezig. Dachten we om 09.00uur klaar te zijn, kwam de televisie ploeg ook nog aanrijden 😮

31 juli 2019

Handhaving en hoofd dienstverlening komen samen met een medewerker van de afdeling communicatie een kijkje nemen op het speelparadijs. Helaas waren de weergoden het hier niet mee eens en moest de rondleiding snel afgebroken worden vanwege een stortbui. Gelukkig hadden we een schuilhut waar het gesprek verder gezet kon worden.

25 juli 2019

Op verzoek van het ‘hoofd dienstverlening’ waren de oprichters stephanie en gert met hun juridisch adviseur bij een gesprek met Handhaving op het gemeentehuis. Helaas nog geen inhoudelijke besprekingen of stappen kunnen maken.

24 juli 2019

“Effe buurten bij de burgemeester” was een mooie gelegenheid om naast een zeer leerzame rondleiding ook het probleem van het hondenspeelparadijs onder de aandacht van de burgemeester te krijgen. Uiteindelijk een goed gesprek gehad met een zeer vriendelijke, betrokken burgemeester. Helaas was de conclusie dat het op dit moment op het bordje van de wethouders ligt.

19 juli 2019

Samen met ons juridisch adviseur is een Zienswijze ingediend naar de gemeente. Een zienswijze is een onofficieel bezwaar tegen het voornemen van de gemeente. In deze zienswijze mogen wij aangeven waarom wij het er niet meer eens zijn.

Ook hadden wij de gehele gemeenteraad op 19 juli uitgenodigd om een kijkje op het speelparadijs te komen nemen. Ondanks dat de vakantie voor vele al begonnen was, waren er 2 raadsleden die langskwamen.

16 juli 2019

Na een kort berichtje op facebook over de sluiting barst er een bom. Heel facebook ontploft en de dagen erna staan beide telefoons rood gloeiend. Bezoeker Kimberly start een petitie die binnen een dag al 1000 keer getekend word. Deze petitie is te vinden op https://www.petities24.com/laat_hondenspeelparadijs_midden-nederland_blijven

28 juni 2019

Op 28 juni 2019 kwam er een ‘voornemen tot dwangsom’ van de gemeente Bunnik. Hierin stond dat er naar aanleiding van een klacht een verzoek tot handhaving is gedaan en daaruit bleek dat het hondenspeelparadijs in strijd is met het bestemmingsplan. Het speelparadijs zou op korte termijn moeten sluiten met daarop een dwangsom van 50.000euro.

Voordat het Hondenspeelparadijs zich in 2016 vestigde aan de Achterdijk, zijn oprichters Stephanie en Gert jaren in overleg geweest met de gemeente over een geschikte plek voor een hondenschool en/of trainingsplek. Aangezien de aangewezen gronden door de gemeente steeds op het laatste moment niet door gingen, was de conclusie van de gemeente dat wij ons het beste in het buitengebied van Bunnik konden vestigen, op agrarische grond. De bestemming ‘hond’ bestond immers niet.

In 2017 kwam er een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (Boa) langs vanwege een klacht over geluid en parkeren. De Boa heeft een rondleiding gehad, foto’s gemaakt en koffie gedronken en is na ruim 2 uur weer huiswaarts gegaan. Een terugkoppeling, rapport of conclusie vanuit de handhaving bleef uit. Wij hebben nog aangegeven aan de Boa dat als er iets niet in orde zou zijn, wij dit graag hoorde en welwillend waren om het op te lossen. In 2018 kwamen er met tussenpozen van een paar maanden weer 2 Boa’s langs om foto’s te maken. Geen opgave van reden, geen rapport en geen terugkoppeling over wat we verkeerd zouden doen.

Op 28 juni 2019 kwam opeens het voornemen tot handhaving. Inzage in de klacht hebben we tot op heden niet. We weten dus niet wat de klacht is, van wanneer die klacht is of waar die klacht vandaan komt. De reden tot handhaving is al net zo wazig. Het speelparadijs zou er ‘opeens’ gezeten hebben, “de gemeente wist van niets!…..”

Ondertussen pronkt de gemeenteprijs die wij in 2017, vòòr de officiële opening van het paradijs ontvingen tijdens de carnaval, in onze schuilhut.